Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

leden
2024

únor
2024

březen
2024

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

K právním otázkám společností s proměnným základním kapitálem (SICAV)

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
21/05/24 09:00 – 10:30
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1089,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

On-line (přístupové údaje obdrží přihlášení účastníci před konáním akce) i osobní účast (prosíme uvést při registraci)

Účelem semináře bude shrnout regulaci právní formy SICAVu a upozornit na některé sporné či nejasné aspekty.

Témata:

  • Původ a vývoj české právní úpravy, zahraniční vzory
  • Specifika investičních akcií (možnost variace akcionářských práv, jejich omezení a otázka případů, kdy nabývají hlasovacích práv)
  • Oddělené jmění, podfondy (povaha podfondu, „přeměny“ podfondů, vztahy k podílovým fondům, likvidace podfondu, insolvence)
  • Změna z právní formy běžné a.s. na SICAV a zpět
  • SICAV jako uzavřený fond / komanditní společnost na investiční listy / alternativní struktury (režim § 15 ZISIF, pokoutné fondy)

 
×