Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

červenec
2022

srpen
2022

září
2022

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Svěřenské fondy a další instituty správy majetku podle rekodifikace včetně daňových aspektů

Ing. Helena Navrátilová, JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
28/05/14 09:00 – 13:00

Cena semináře: 1089,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Obsah semináře:

Cílem semináře je představit různé nástroje správy majetku, jejichž výčet nové občanské právo významně rozšíří, a to zvláště se zaměřením na nový institut svěřenského fondu. Seminář je určen široké veřejnosti, především těm, kdo spravují významný vlastní či cizí majetek, nadacím nebo poskytovatelům finančních služeb.

Svěřenské fondy

  • koncept autonomního jmění
  • vznik a zánik svěřenského fondu
  • druhy svěřenských fondů
  • postavení svěřenského správce, obmyšleného a třetích osob 

Další instituty správy majetku

  • správa cizího majetku
  • nadace
  • svěřenské nástupnictví a jiné instituty dědického práva
  • zajišťovací převod práva a jiné fiduciární vztahy

Perspektivy a rizika

Daňové aspekty

  • daňový režim dispozice s majetkem a příjmy ve vztahu k svěřenskému fondu a beneficientům
  • možnosti využití svěřenských fondů v mezinárodním kontextu

 
×