Kalendář

červenec
2020

srpen
2020

září
2020

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Orgány kapitálových společností

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
11/10/16 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

  • Společné otázky (péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku, důsledky porušení péče řádného hospodáře: náhrada škody, ztráta práva na odměnu na za výkon funkce, úpadkové delikty, konflikt zájmů a zákaz konkurence)
  • Statutární orgán (zastupování, zastupování víc zástupci, jednání ve vztahu k zaměstnancům,  obchodní vedení a jeho delegace)
  • Dozorčí rada (kontrolní oprávnění a možné zásahy do obchodního vedení)
  • Postavení výboru pro audit

 
×