Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

červenec
2024

srpen
2024

září
2024

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Často kladené dotazy

Jak se na seminář registrovat

Závaznou přihlášku na seminář (semináře) je možné učinit nejpozději 2 pracovní dny před datem konání semináře. Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře na webové stránce KŠB Institutu. Po přihlášení systém automaticky vygeneruje potvrzení o přijetí přihlášky a my Vás budeme kontaktovat. Přihláška na semináře je závazná.

Jednou přihláškou je možné současně přihlásit více účastníků semináře z jedné společnosti. Není tedy třeba vyplňovat registrační formulář zvlášť pro každého jednotlivého účastníka semináře. Máte-li zájem o více seminářů, prosím vyplňte přihlášku pro každý z nich zvlášť. 

Jak seminář zaplatit

Spolu s přihláškou obdržíte výzvu k úhradě ceny za seminář (semináře) s přiděleným variabilním symbolem, který odpovídá příslušnému semináři. K ceně za seminář bude připočtena DPH v aktuální výši. Platbu se správným variabilním symbolem prosím proveďte na náš účet číslo 2108124266/2700 vedený u UniCredit Bank.

Účastníci, kteří seminář zaplatí s předstihem, obdrží daňový doklad při prezenci v den konání semináře. V případě pozdějších plateb bude daňový doklad vystaven po skončení semináře.

V ceně za seminář jsou zahrnuty informační materiály vztahující se k obsahu semináře a drobné občerstvení. 

Prezence účastníků

Prezence účastníků začíná vždy 20 minut před zahájením semináře.

Informace o změnách

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo místa konání semináře, stejně jako osoby lektora. Účastníci semináře budou vždy včas předem písemně, e-mailem či telefonicky informováni o případných změnách či zrušení celé akce.

Místo konání semináře

Semináře se konají v prostorách advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1

Neúčast na semináři

Nebudete-li se moci nakonec semináře zúčastnit, prosím kontaktujte nás.

Storno podmínky

V případě zrušení semináře uplatňujeme tyto stornovací podmínky:

  • do 3 dnů před termínem semináře bez poplatku
  • 2 až 1 den před termínem semináře vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50 % z ceny semináře
  • v den konání semináře či neúčast na semináři bez předchozí omluvy vzniká povinnost uhradit plnou cenu semináře.

Doplňující informace

V případě individuálních dotazů se prosím obraťte emailem na info@ksbinstitut.cz, případně zavolejte na telefonní číslo +420 224 103 316. 

 
×