ÚvodSemináře / akceČasto kladené dotazy

Často kladené dotazy

Jak se na seminář registrovat

Závaznou přihlášku na seminář (semináře) je možné učinit nejpozději 2 pracovní dny před datem konání semináře. Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře na webové stránce KŠB Institutu. Po přihlášení systém automaticky vygeneruje potvrzení o přijetí přihlášky a my Vás budeme kontaktovat. Přihláška na semináře je závazná.

Jednou přihláškou je možné současně přihlásit více účastníků semináře z jedné společnosti. Není tedy třeba vyplňovat registrační formulář zvlášť pro každého jednotlivého účastníka semináře. Máte-li zájem o více seminářů, prosím vyplňte přihlášku pro každý z nich zvlášť.

Jak seminář zaplatit

Spolu s přihláškou obdržíte informace k úhradě ceny za seminář (semináře) s přiděleným variabilním symbolem, který odpovídá příslušnému semináři. K ceně za seminář bude připočtena DPH v aktuální výši. Faktura vám bude vystavena po absolvování semináře. Platbu se správným variabilním symbolem prosím proveďte na náš účet číslo 2108124266/2700 vedený u UniCredit Bank. 

Zálohovou fakturu před konáním semináře vystavujeme na individuální žádost.

V ceně za seminář jsou zahrnuty informační materiály vztahující se k obsahu semináře a drobné občerstvení. 

Prezence účastníků

Prezence účastníků začíná vždy 30 minut před zahájením semináře.

Informace o změnách

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo místa konání semináře, stejně jako osoby lektora. Účastníci semináře budou vždy včas předem písemně, e-mailem či telefonicky informováni o případných změnách či zrušení celé akce.

Místo konání semináře

Semináře se obvykle konají v hotelu Grandior, Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1.

Neúčast na semináři

Nebudete-li se moci nakonec semináře zúčastnit, prosím kontaktujte nás.

Doplňující informace

V případě individuálních dotazů se prosím obraťte emailem na info@ksbinstitut.cz, případně zavolejte na telefonní číslo  +420 224 103 316.