Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

říjen
2023

listopad
2023

prosinec
2023

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Pátky s judikaturou

Pravidelné semináře pořádané v rámci KŠB Institutu, kde vždy za předcházející měsíc poskytujeme stručně a srozumitelně přehled toho nejdůležitějšího, co bylo rozhodováno na úrovni především Nejvyššího soudu. Probíhají zásadně každý první pátek v měsíci a provázet vás jimi bude Josef Kříž a Jakub Porod.

Na semináře se můžete přihlásit na e-mailové adrese info@ksbinstitut.cz, případně stačí sledovat tuto stránku.

Nejbližší díl: 06/10/23 09:30

01/09/23

Přehled rozhodnutí

23 Cdo 923/2022:
Volba práva, Dánsko, Úmluva, Jednostranné jednání, Mlčení
33 Cdo 1507/2022:
Rezervační smlouva, Smlouva o realitním zprostředkování
22 Cdo 2307/2022:
Nabytí nemovitosti, Katastr, Dobrá víra
29 ICdo 40/2021:
Neúčinnost, Zástava, Insolvence
23 Cdo 389/2023:
Obec, Prodej, Internet
27 Cdo 2554/2022:
Zkrácení funkčního období, Člen představenstva
27 Cdo 1915/2022:
Funkční období, Změna stanov, Neomezená doba funkce
31 Cdo 3125/2022:
Promlčení dluhu, Splatnost na výzvu
Video
04/08/23

Přehled rozhodnutí

33 Cdo 3247/2022:
Bezdůvodné obohacení, Zrušení daně z nabytí nemovité věci
29 Cdo 306/2022:
Plnění třetí osobou, Souhlas, Právní jednání
23 Cdo 125/2022:
;, Liberace, Náhrada škody, Smlouva o smlouvě budoucí, Byt
29 ICdo 108/2022:
;, Neúčinné právní jednání, Výkon rozhodnutí
23 Cdo 840/2022:
;, Věcněprávní účinky, Obligační účinky, Odstoupení od smlouvy
30 Cdo 414/2023:
Pandemický zákon, Odpovědnost státu za nezákonná rozhodnutí
Video
14/07/23

Přehled rozhodnutí

25 Cdo 1152/2021:
; Chemička; Odpovědnost provozovatele; Provoz zvlášť, nebezpečný
29 ICdo 89/2022:
; Postoupení pohledávky; Postoupení smlouvy;, Odstoupení
33 Cdo 2352/2022:
; Odstoupení od zájezdu; Analogie; Zásady slušnosti
24 Cdo 83/2023:
; Nabytí od neoprávněného; Svémocné odnětí
33 Cdo 2919/2022:
; Spotřebitelský úvěr; Podnikatelské oprávnění
33 Cdo 2729/2022:
; Započtení; Nejistá pohledávka
Video
02/06/23

Přehled rozhodnutí

25 Cdo 3497/2021:
Podnikatel, Spotřebitel, Kůň, Omezení odpovědnosti
26 Cdo 2814/2022:
Neplatnost právního jednání, Přechod nájmu bytu
29 Cdo 57/2021:
Zástavní právo, Pohledávka, Plnění věřiteli, Zákaz postoupení
27 ICdo 30/2022:
Postoupení pohledávky, Dluhopisy, Omezení převoditelnost
27 Cdo 2292/2022:
Neplatnost, Dobrá víra, Členský podíl, Nabytí od nevlastníka, Příslušnost soudů
33 Cdo 1495/2022:
Předkupní právo
28 Cdo 2989/2022:
Změna poměrů, Podstatná změna okolností, Nový znalecký posudek
22 Cdo 2586/2022:
Předkupní právo, SJM, Neplatnost
Video
12/05/23

Přehled rozhodnutí

27 Cdo 955/2022:
Usnesení valné hromady, Obecnost vs. neurčitost, Pokyn
21 Cdo 2100/2022:
Odbory, Výpověď, Souhlas, Výklad právního jednání
22 Cdo 3831/2022:
SJM, Obvyklé vybavení rodinné domácnosti
29 Cdo 106/2022:
Úschova, Splnění dluhu
27 Cdo 238/2022:
Péče řádného hospodáře, Sociální aspekty
20 Cdo 3863/2022:
Ručení
Video
06/04/23

Přehled rozhodnutí

29 Cdo 1412/2021:
Náhrada škody podle insolvenčního zákona, Náhrada škody podle insolvenčního zákona
24 Cdo 668/2022:
Omezení svéprávnosti, Limit 20.000 Kč, Vyloučení z družstva, Omezení svéprávnosti, Limit 20.000 Kč, Vyloučení z družstva
25 Cdo 1319/2022:
Odpovědnost pomocníka, Co když je pomocník zaměstnanec, společník a jednatel?, Odpovědnost pomocníka, Co když je pomocník zaměstnanec, společník a jednatel?
30 Cdo 1529/2022:
Dotace, Odpovědnost státu, Nároky, Dotace, Odpovědnost státu, Nároky
26 Cdo 2923/2022:
Předkupní právo, Předkupní právo
25 Cdo 3322/2021:
Spotřebitelský úvěr, Kontaktování dlužníka, Obtěžování, Zásah, Spotřebitelský úvěr, Kontaktování dlužníka, Obtěžování, Zásah
23 Cdo 3306/2021:
Předsmluvní odpovědnost, Obec, Předsmluvní odpovědnost, Obec
33 Cdo 953/2022:
Škoda, Nepřímé zastoupení, Žaloba, Ostuda, Škoda, Nepřímé zastoupení, Žaloba, Ostuda
Video
03/03/23

Přehled rozhodnutí

27 Cdo 305/2022:
Narovnání, Vlastnictví akcií
27 Cdo 935/2022:
Pojistná smlouva, Písemná forma
29 ICdo 142/2021:
Smluvní pokuta, Výkon práva, Podání insolvenčního návrhu
30 Cdo 2713/2022:
Pandemický zákon, Odpovědnost státu za škodu, Mimořádné opatření
21 Cdo 822/2022:
Veřejná nedobrovolná, Příklep, Poctivost, Dobrá víra
26 Cdo 471/2022:
Nájem, Obsah smlouva, Zadržovací právo
23 Cdo 2541/2021:
Odstoupení od smlouvy, Dispozitivní, Dobré mravy, Platnost
21 Cdo 1774/2022:
Škoda způsobená předběžným opatřením, Vedoucí zaměstnanec, Příčinná souvislost, Zákaz jednat za společnost
Video
03/02/23

Přehled rozhodnutí

31 Cdo 2273/2022:
Smluvní pokuta, Moderace
21 Cdo 1813/2021:
Zákaz zastavení, Zástavní smlouva
26 Cdo 1130/2022:
Kauce, Jistota, Nájem
29 Cdo 3552/2020:
Bankovní účet, Dispozice s účtem, Směnka
22 Cdo 1280/2021:
Právo retraktu, Předkupní právo, Zneužití práva
21 Cdo 1755/2022:
Jednání právnické osoby, Představenstvo, Proces
29 Cdo 3762/2020:
Odstoupení od smlouvy když už tu věc nemám
Video
06/01/23

Přehled rozhodnutí

24 Cdo 3147/2021:
Předběžné opatření, Vklad, Nakládání
29 ICdo 71/2021:
Výrok soudu
26 Cdo 1654/2022:
Výpověď, Přechodná ustanovení, Změna zákona, Odkaz na zákon, Nájem
27 Cdo 3366/2021:
SPA, Nárok z R W, Vada podílu, Výklad smlouvy
23 Cdo 1631/2021:
Zajišťovací postoupení pohledávek
21 Cdo 3622/2020:
Generální inhibitorium, Exekuce, Faktoring
Video
02/12/22

Přehled rozhodnutí

23 Cdo 1311/2022:
Odstoupení od smlouvy, Odměna za úžívání
29 ICdo 111/2021:
Podřízená pohledávka, Kapitalizace úroku
33 Cdo 1006/2022:
Zajišťovací převod, Částečná neplatnost
29 ICdo 74/2021:
Směnka, Oddlužení, Podřízená pohledávka, Smluvní pokuty, Úroky z prodlení
23 Cdo 1837/2022:
Dobrá víra, Nabytí od nevlastníka, Traktor
22 Cdo 3070/2021:
SJM, Dělení břemen, Rosenberg, Protinorma, Prohlášení
29 ICdo 86/2021:
Vznik pohledávky, Nájem, Insolvence
Video
04/11/22

Přehled rozhodnutí

29 ICdo 133/2020:
Neúčinnost přeměny
31 Cdo 1640/2022:
Zastoupení
25 Cdo 1064/2021:
Rejstřík, Registr silničních vozidel, Náhrada škody, Soukromé a veřejné právo
29 ICdo 81/2020:
Bankovní účet, Převzetí dluhu, Neúčinnost
22 Cdo 32/2022:
Vklad, Ochrana, Žaloba, Poznámka spornosti
30 Cdo 1021/2022:
Protiústavnost, Žaloby proti státu
Video
07/10/22

Přehled rozhodnutí

22 Cdo 32/2022:
Vklad, Ochrana, Žaloba, Poznámka spornosti
23 Cdo 2155/2021:
Zneužití práva, Smluvní pokuta
23 Cdo 1135/2022:
Splatnost, Obce, Starosta, Neplatnost
23 Cdo 2831/2021:
Bezdůvodné obohacení, Veřejnoprávní oprávnění, Licence, Elektřina
26 Cdo 3329/2021:
Výpověď, Důvody
33 Cdo 72/2021:
Písemná forma, Smlouva o smlouvě budoucí
Video
02/09/22

Přehled rozhodnutí

29 Cdo 1678/2020:
Rubopis, Předání směnky
29 Cdo 2953/2020:
Bankovní záruka, Plnění
27 Cdo 3175/2021:
Cenné papíry, Vznik škody, Krach islandské banky
22 Cdo 3387/2021:
Vydržení, Mimořádné, Poctivá držba, Právní předchůdci
25 Cdo 1548/2020:
Škoda na budově, Statika
Video
15/07/22

Přehled rozhodnutí

23 Cdo 2637/2020:
Odstoupení od smlouvy, Dispozitivnost
23 Cdo 1537/2021:
Určitost, Vzájemná rozpornost
25 Cdo 1221/2020:
Odpovědnost za škodu, Pomocník
22 Cdo 3282/2021:
Předkupní právo, Stavba, Převážná část
21 Cdo 3061/2020:
Závislá práce
22 Cdo 3547/2020:
Předkupní právo, Osoba blízká
Video
03/06/22

Přehled rozhodnutí

23 Cdo 2042/2020:
Omyl, Vady
25 Cdo 3697/2020:
Splatnost, Výzva k plnění
21 Cdo 2061/2021:
Smlouva, Pracovní právo, E-mail
25 Cdo 3062/2021:
Předsmluvní odpovědnost
29 ICdo 157/2019:
Dotace, Insolvence
25 Cdo 3302/2021:
Předkupní právo, Náhrada škody, Retrakt
23 Cdo 682/2020:
Bezdůvodné obohacení, Zrušení pravomocného rozsudku
23 Cdo 2696/2020:
Bezdůvodné obohacení, Smlouva, Smlouva o dílo
Video
06/05/22

Přehled rozhodnutí

21 Cdo 3926/2020:
Zadržovací právo
33 Cdo 42/2021:
Neúměrné zkrácení
27 Cdo 1510/2021:
Lhůty, Vědomost, Honební společenství
23 Cdo 3689/2020:
Předsmluvní odpovědnost
27 Cdo 3330/2020:
Záloha na podíl na zisku, Průlom do stanov
23 Cdo 3121/2021:
Omyl, Předpoklad spolupráce
Video
08/04/22

Přehled rozhodnutí

24 Cdo 2592/2021:
Prokazování, Závěť, Pravost
27 Cdo 3620/2020:
Kvalifikovaný akcionář, Doplnění pořadu, Lhůty, lhůty, lhůty
22 Cdo 2737/2021:
Lichva, Manželé, Zúžení SJM
33 Cdo 3720/2020:
Pohledávka jako věc, Nález, Vkladní knížka
23 Cdo 1001/2021:
Fikce, Volnost
23 Cdo 992/2021:
Pojištění odpovědnosti za škodu
Video
04/03/22

Přehled rozhodnutí

25 Cdo 108/2020:
Odpovědnost za článek, Internetové noviny
26 Cdo 740/2021:
Nájem, Dlouhý nájem, Hodně dlouhý nájem
29 Cdo 3267/2019:
Bankovní záruka, Započtení
29 ICdo 122/2019:
Rozhodnutí jediného společníka, Zápůjčka, § 196a, Osoby blízké
23 Cdo 852/2021:
Jednání právnické osoby
Video
04/02/22

Přehled rozhodnutí

23 Cdo 852/2021:
II. ÚS 1587/20, Nezbytná cesta, Hrubá nedbalost
23 Cdo 327/2021:
Právo na nemajetkovou újmu právnické osoby
23 Cdo 823/2020:
Mezinárodní příslušnost, Spotřebitelské úvěry
22 Cdo 94/2021:
Sousedské vztahy
21 Cdo 1212/2021:
Zástavní právo, Soudy, Správní soudnictví, Obecné soudy
Video
14/01/22

Přehled rozhodnutí

23 Cdo 1056/2020:
Narovnání, Soudní smír, Výklad, Přechodná ustanovení
29 ICdo 100/2019:
Vymezení zajištěných dluhů
22 Cdo 1720/2021:
Nezbytná cesta
21 Cdo 3763/2020:
Majetek státu, Škoda zaměstnancem, Zánik, Smrt
33 Cdo 3371/2020:
Výklad, Neurčitost
23 Cdo 2125/2021:
Neplatnost, Výklad
Video
03/12/21

Přehled rozhodnutí

23 Cdo 3320/2020:
Bankovní účet, AML, Náhrada škody
33 Cdo 1515/2021:
Postoupení pohledávky, Přechodná ustanovení, Dobré mravy, Zneužití práva
25 Cdo 1029/2021:
Přímý nárok vůči zaměstnanci
30 Cdo 1942/2020:
Nájem, Kolaudace
24 Cdo 1611/2021:
Neplatnost, Dobré mravy
21 Cdo 1669/2021:
Dražba, Vady
Video
12/11/21

Přehled rozhodnutí

22 Cdo 805/2021:
Předkupní právo, Retrakt
8 Afs 246/2019:
Časový test, Daň z příjmu
23 Cdo 3752/2019:
Uznání dluhu, Promlčení, Započtení pohledávky
28 Cdo 1592/2021:
Bezdůvodné obohacení, Plnění třetí osobě, Nesvéprávnost
29 ICdo 77/2019:
Zajišťovací převod práv, Akcie
23 Cdo 1420/2020:
Nekalá soutěž, Stát
08/10/21

Přehled rozhodnutí

27 Cdo 3549/2020:
Stanovy, Předmět podnikání
23 Cdo 3407/2020:
Započtení pohledávky
27 Cdo 2731/2019:
Vlastní akcie, Souhlas valné hromady
25 Cdo 15/2021:
Předsmluvní odpovědnost, Obec
27 Cdo 927/2020:
Rozdělení zisku, Valná hromada
33 Cdo 2208/2019:
Kupní smlouva, Úschova
27 Cdo 3812/2019:
Právo na vysvětlení, Valná hromada
28 Cdo 1017/2021:
Změna závazku, Kupní smlouva, Vklad
Video
 
×