Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

červenec
2024

srpen
2024

září
2024

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Na co si dát pozor při uzavírání smluv aneb riziko uzavření zakázané dohody je všude kolem nás

JUDr. Pavel Dejl, Ph.D., LL.M.JUDr. Pavel Dejl, Ph.D., LL.M.Mgr. Martin VrábMgr. Martin Vráb
12/05/22 09:00 – 10:30
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1089,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Seminář se uskuteční on-line

V rámci semináře budou našimi soutěžními specialisty rozebírána rizika a typické případy uzavírání soukromoprávních smluv v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, která znamenají nejen neplatnost celých smluv nebo jejich části, ale současně i riziko spáchání přestupku se sankcemi v řádech desítek či stovek milionů korun či eur pro právnické osoby a riziko spáchání trestného činu s odnětím svobody až na 8 let pro fyzické osoby.

Seminář bude pokrývat rizika smluv uzavíraných mezi:

  • konkurenty (ať již se jedná o dohody o společném prodeji, nákupu či výrobě, dohody týkající se společných podniků nebo vzájemných dodávek či subdodávek);
  • dodavateli a odběrateli (včetně výslovné či faktické exkluzivity dodávek nebo odběru a dalších smluvních omezení týkajících se obchodní činnosti smluvních stran ve vztahu k dodavatelům, zákazníkům nebo územím, apod.);
  • akcionáři nebo prodávajícím a kupujícím v rámci akvizice (včetně rizik v rámci akcionářských smluv a ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v rámci transakčních smluv).

 
×