Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

říjen
2022

listopad
2022

prosinec
2022

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Na co si dát pozor při uzavírání smluv aneb riziko uzavření zakázané dohody je všude kolem nás

JUDr. Pavel Dejl, Ph.D., LL.M., Mgr. Martin Vráb
12/05/22 09:00 – 10:30
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1089,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Seminář se uskuteční on-line

V rámci semináře budou našimi soutěžními specialisty rozebírána rizika a typické případy uzavírání soukromoprávních smluv v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, která znamenají nejen neplatnost celých smluv nebo jejich části, ale současně i riziko spáchání přestupku se sankcemi v řádech desítek či stovek milionů korun či eur pro právnické osoby a riziko spáchání trestného činu s odnětím svobody až na 8 let pro fyzické osoby.

Seminář bude pokrývat rizika smluv uzavíraných mezi:

  • konkurenty (ať již se jedná o dohody o společném prodeji, nákupu či výrobě, dohody týkající se společných podniků nebo vzájemných dodávek či subdodávek);
  • dodavateli a odběrateli (včetně výslovné či faktické exkluzivity dodávek nebo odběru a dalších smluvních omezení týkajících se obchodní činnosti smluvních stran ve vztahu k dodavatelům, zákazníkům nebo územím, apod.);
  • akcionáři nebo prodávajícím a kupujícím v rámci akvizice (včetně rizik v rámci akcionářských smluv a ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v rámci transakčních smluv).

 
×