Kalendář

červenec
2020

srpen
2020

září
2020

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Nový zákon o veřejných zakázkách

JUDr. Sylvie Sobolová, Ph.D.,  
10/06/15 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1089,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Nový zákon o veřejných zakázkách


V současné době se připravuje zcela nový zákon regulující zadávání veřejných zakázek a koncesí. Tento zákon by měl implementovat nové směrnice č. 2014/23/EU o udělování koncesí, č. 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a č. 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

Nová úprava se bude v mnoha ohledech podstatně odlišovat od úpravy obsažené v současném zákoně o zadávání veřejných zakázek a koncesním zákoně. 

Cílem semináře bude seznámení se základními principy návrhu nového zákona, jeho věcnou a osobní působností, navrhovanými výjimkami z jeho působnosti, typy zadávacích řízení, novinkami týkajícími se kvalifikace a řadou dalších aspektů připravované úpravy. Seminář je určen jak zadavatelům, tak dodavatelům.

Navrhovanou úpravou účastníky provede JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, odborník na problematiku veřejných zakázek, JUDr. Sylvie Sobolová, Ph.D., counsel KŠB a Mgr. Kateřina Slováčková, advokátka KŠB.

O případných dílčích organizačních změnách budou účastníci předem informováni.  

 
×