Co významného má přinést novela zákona o obchodních společnostech pro akciové společnosti

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
16/10/18 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

V posledním roce probíhaly intenzivní práce na přípravě rozsáhlé a komplexní novely zákona o obchodních korporacích. Tyto přípravné práce již byly dokončeny a legislativní návrh by měl již brzy začít být projednáván Parlamentem ČR. Seminář upozorní na klíčové změny připravované novely, a to s důrazem na právní úpravu akciových společností, přičemž upozorní též na problematická místa, která jsou s navrhovanou právní úpravou spojena. 

Seminář se zaměří zejména na tyto okruhy problémů: 

  • jak lze vytvářet druhy akcií odebíráním práv akcionářům
  • úprava akcií s vysílacími právy do představenstva, dozorčí rady i správní rady
  • změny v úpravě práva podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně záloh)
  • změny v úpravě valné hromady, práv akcionářů na valné hromadě i mimo ni
  • změny v úpravě neplatnosti rozhodnutí valné hromady
  • změny v právech kvalifikovaných akcionářů
  • změny v úpravě vytěsnění menšinových akcionářů
  • změny v úpravě volených orgánů dualistického a monistického systému akciové společnosti
  • změny v úpravě zvyšování a snižování základního kapitálu

 
×