Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

červenec
2022

srpen
2022

září
2022

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Dosavadní zkušenosti se zákonem o obchodních korporacích v praxi

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
22/10/14 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Seminář Dosavadní zkušenosti se zákonem o obchodních korporacích v praxi navazuje na velmi úspěšné rekodifikační semináře prof. Jana Dědiče a advokáta Jana Lasáka. Tematicky se tento seminář zaměří na:

  • sporné otázky týkající se zakládání a vzniku akciové společnosti (povinné a nepovinné náležitosti stanov a sporné otázky, vypustitelné a nevypustitelné části stanov, první praktické zkušenosti s „podřízením se rekodifikaci“, internetové stránky akciové společnosti) a zapisované údaje o akciové společnosti do obchodního rejstříku 
  •  sporné otázky působnosti valné hromady (zejména změny stanov, volba o odvolání členů orgánů, převod závodu a jeho části)
  • jednání za akciovou společnost podle nové právní úpravy (zastoupení členem statutárního orgánu, prokuristou, jiným zástupcem a vzájemný vztah mezi různými způsoby zastoupení 
  • nová úprava konfliktu zájmů v akciové společnosti aneb co nahradilo § 196a ObchZ
  • úpadkové delikty členů orgánů obchodních korporací
  • smlouva o výkonu funkce a odměňování
  • rozdělování zisku v akciové společnosti, podíl akcionářů na zisku a zálohy na podíl na zisku, rozdělování jiných vlastních zdrojů a příplatky v akciové společnosti
  • novela nového občanského zákoníku s dopady na obchodní korporace (bude-li relevantní)

 
×