Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

leden
2024

únor
2024

březen
2024

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Nová procesní pravidla ohledně náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže v České republice

JUDr. Pavel Dejl, Ph.D., LL.M.JUDr. Pavel Dejl, Ph.D., LL.M.Mgr. Martin VrábMgr. Martin Vráb
05/10/17 09:00 – 12:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1452,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Od 1. září 2017 platí v České republice nová procesní pravidla náhrady škody způsobené dohodou soutěžitelů nebo zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, která mají usnadnit vymáhání náhrady škody a dopomoci soukromoprávnímu potrestání škůdců v oblasti hospodářské soutěže. Vedle hmotněprávních novinek jako je např. speciální odpovědnost za škodu nebo zvláštní doba promlčení zavádí tato úprava do českého řádu speciální soudní řízení o zpřístupnění důkazů protistraně neboli v anglosaském právu známý institut „disclosure“.

Otázky spojené s touto novou a v oblasti českého procesního práva revoluční úpravou oslovíme a pokusíme se zodpovědět na základě našich praktických zkušeností z oblasti soutěžního procesního práva.

 Obsah:

  • Na jaké situace a řízení se nová pravidla vztahují
  • Rozsah náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže
  • Škoda způsobená nepřímým odběratelům
  • Zvláštní pravidla promlčení
  • Řízení o zpřístupnění důkazů neboli český „disclosure“
  • Pravidla zpřístupnění důkazů ve správním spise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 
×