Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aktuální témata v ochraně osobních údajů

Mgr. Drahomír Tomašuk, Mgr. Bc. Martin Kubík, JUDr. Ing. Jaroslav Zahradníček, Ph.D.,  
29/11/16 09:00 – 13:00
Hotel Adria Praha

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Obecná charakteristika a působnost nařízení
Klíčové instituty nařízení

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Právo být zapomenut
  • Pseudonymizace údajů
  • Profilování
  • Přenositelnost údajů
  • Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů

Standardizace nástrojů správců a zpracovatelů osobních údajů

  • Povinnost vést záznamy o zpracování
  • Povinnost doložit ochranu osobních údajů / soulad zpracování s nařízením
  • Kodexy

Postavení dozorových orgánů a regulace
Aktuální témata v ochraně osobních údajů: Smart Cities, Smart Nets, Smart Measuring, Big Data

 
×