Kalendář

mnth_13
2018

mnth_14
2018

mnth_15
2018

cal-newer
4

ePrivacy

Přesunuto na jaro 2019

rezervace

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Závazky podle nového občanského zákoníku

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
04/02/14 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Obsah semináře:

  • právní jednání a jejich význam pro uzavírání smluv
  • změna koncepce neplatnosti smluv
  • změny v kontraktačním procesu po 1. 1. 2014
  • obchodní podmínky a rizika jejich používání
  • předsmluvní odpovědnost
  • slabší smluvní strana
  • vliv změny poměrů na závazky ze smluv
  • změny v úrocích
  • postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a jiné novinky
  • vybrané novinky v zajištění a utvrzení dluhu

 
×