Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat

Co významného má přinést novela zákona o obchodních společnostech pro společnosti s ručením omezeným

Prof. JUDr. Jan DědičProf. JUDr. Jan DědičJUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
04/06/19 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Na únorovou nebo březnovou schůzi Poslanecké sněmovny by mělo být konečně zařazeno první čtení novely obchodního zákoníku, kterou vláda předložila k projednání již v červenci minulého roku. Přestože existují tlaky na „zeštíhlení“ předložené novely, zdá se, že by se neměly příliš dotknout navrhovaných úprav společnosti s ručením omezeným. Předpokládaným datem účinnosti novely zůstává 1. leden 2020.

Seminář se soustředí zejména na tato témata:

 • podíly na zisku společnosti a na jiných vlastních zdrojích (včetně záloh)
 • změny v úpravě vyloučení z funkce a tzv.  úpadkových deliktech
 • právnické osoby jako jednatelé
 • změny v úpravě odstoupení z funkce jednatele a člena dozorčí rady
 • změny ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a jejím přezkumu znalcem
 • změny v úpravě nabývání podílů na ovládající osobě ovládanou osobou
 • změny v úpravě společnické žaloby
 • změny v úpravě hlasovacího práva společníka nepřítomného na valné hromadě
 • změny v hlasování per rollam
 • změny v úpravě působnosti valné hromady
 • změny v úpravě protestu
 • zavedení práva společníka jmenovat jednatele nebo člena dozorčí rady
 • změny v úpravě omezení převoditelnosti podílu
 • změny v úpravě důsledků prohlášení konkursu na majetek společníka a postižení podílu výkonem rozhodnutí (exekucí)
 • změny v úpravě nakládání s uvolněným podílem
 • změny v úpravě zvyšování a snižování základního kapitálu

Seminář je určen nejen pro všechny právní profese, které přicházejí do styku se společností s určením omezeným, ale i pro vedení těchto společností.

 
×