Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

červenec
2024

srpen
2024

září
2024

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Jak účinně chránit obchodní tajemství a know-how. Prakticky a s příklady.

JUDr. Petra MirovskáJUDr. Petra MirovskáMgr. Ing. Milada KürtösiováMgr. Ing. Milada Kürtösiová
06/04/22 09:00 – 10:30
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1089,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Seminář se uskuteční on-line

Informace, které podnikatelům umožňují získat náskok před konkurencí, a uspět, jsou pro podnikatele klíčové. Tato zásada platí o to více v dnešní, znalostní ekonomice. Aby podnikatelé takový náskok získali nebo udržovali, je nezbytné, aby informace, které jsou pro ně cenné, nejsou obecně známé a mají zůstat důvěrné, chránili. A to jak uvnitř společnosti, tak navenek, jelikož stále větší množství služeb nebo činností zajišťují společnosti externě, za pomoci celého řetězce dodavatelů. Rizika mohou být dána i možnostmi a lehkostí, s jakou lze sdílet informace díky širokému využívání informačních a komunikačních technologií.

Opatření a způsobů, jak takové informace účinně chránit a jak se bránit proti nepoctivým praktikám, jejichž cílem je zneužití obchodního tajemství, je celá řada. Cílem semináře je proto představit na konkrétních příkladech a ve světle nejnovější rozhodovací praxe soudů nástroje, které lze využít k účinné k ochraně obchodního tajemství. Seminář je určen široké veřejnosti, jak odborné a laické.

Na co se na semináři zaměříme:

 • Co je a co není obchodní tajemství v právním smyslu.
 • Jaká přijmout technická a organizační opatření k zajištění ochrany obchodního tajemství.
 • Jak účinně chránit obchodní tajemství
  • ve vztahu k zaměstnancům – pracovní řády, pracovně právní smlouvy, konkurenční doložky
  • obchodním partnerům – ujednání o mlčenlivosti, NDA
  • třetím osobám.
 • Na co si dávat pozor v kontaktu s veřejnou správou.
 • Co dělat v případě zneužití obchodního tajemství.

 
×