Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

říjen
2022

listopad
2022

prosinec
2022

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Právní úskalí využívání poddodavatelů ve veřejných zakázkách

JUDr. Sylvie Sobolová, Ph.D., Mgr. Martina Parusová Zímová, LL.M., Mgr. Kateřina Lasák Slováčková
01/06/22 13:00 – 14:30
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1089,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Seminář se uskuteční on-line

Při zadávání veřejných zakázek je běžnou praxí, že dodavatelé prokazují svou kvalifikaci anebo zajišťují plnění předmětu veřejné zakázky pomocí poddodavatele. Využití poddodavatelů má však svá pravidla a své limity a nese s sebou určitá možná rizika.

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky semináře s možnými úskalími využívání poddodavatelů v zadávacích řízení a při plnění veřejných zakázek a zodpovědět nejčastější otázky související s jejich využitím. V rámci semináře se tak zaměříme především na tyto tematické okruhy:

  • kategorie poddodavatelů ve veřejných zakázkách (kvalifikační, realizační, jmenovaní),
  • limity možného omezení účasti poddodavatelů a rozsahu plnění prostřednictvím poddodavatele ze strany zadavatele,
  • prokazování kvalifikace pomocí poddodavatele,
  • otázky související s využitím zahraničního poddodavatele,
  • nepravdivé údaje dodané poddodavatelem – dopady na zadávací řízení a na dodavatele,
  • poddodavatelský řetězec – otázka přípustnosti řetězení poddodavatelů,
  • změna poddodavatele v průběhu zadávacího řízení a během plnění závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku
  • poddodavatelé a soutěžně právní aspekty

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen jak pro zadavatele, tak dodavatele veřejných zakázek.

 
×