Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

duben
2024

květen
2024

červen
2024

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Rekodifikace - Svěřenské fondy v kontextu dalších institutů správy majetku

JUDr. Petr Kasík, Ph.D.JUDr. Petr Kasík, Ph.D.JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.Ing. Helena NavrátilováIng. Helena Navrátilová
07/05/13 09:00 – 12:00
Hotel Yasmin

Cena semináře: 1089,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Cílem semináře je představit různé nástroje správy majetku, jejichž výčet nové občanské právo významně rozšíří, a to zvláště se zaměřením na nový institut svěřenského fondu. Seminář je určen široké veřejnosti, především těm, kdo spravují významný vlastní či cizí majetek, nadacím nebo poskytovatelům finančních služeb.

Svěřenské fondy

  • Koncept autonomního jmění
  • Vznik a zánik svěřenského fondu
  • Druhy svěřenských fondů
  • Postavení svěřenského správce, obmyšleného a třetích osob 

Další instituty správy majetku

  • Správa cizího majetku
  • Nadace
  • Svěřenské nástupnictví a jiné instituty dědického práva
  • Zajišťovací převod práva a jiné fiduciární vztahy

Perspektivy a rizika

 
×