Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

leden
2024

únor
2024

březen
2024

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Stávající výkladové problémy zákona o obchodních korporacích (ZOK) a zvažované legislativní změny

Prof. JUDr. Jan DědičProf. JUDr. Jan DědičJUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
08/12/15 09:00 – 13:00
Hotel Grandior

Cena semináře: 1089,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

  • smlouva o výkonu funkce a odměňování
  • odstoupení z funkce
  • opatrovníci obchodní korporace
  • aktuální výkladové otázky týkající se vydávání různých druhů podílů a různých druhů akcí
  • rozdělování zisku, jiných vlastních zdrojů, zálohy na dividendy
  • monistický systém – výkladové otazníky a jejich řešení v praxi
  • zákaz konkurence / konflikt zájmů
  • důsledky nedostatku formy v podmínkách ZOK
  • aktuální judikatura k ZOK
  • zvažované legislativní změny úpravy obchodních korporací (vybrané otázky orgánů, jejich působnosti, neplatnosti a zdánlivosti rozhodnutí, obchodních seskupení, práv a povinností společníků)

 
×