Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

červenec
2022

srpen
2022

září
2022

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Nová zpráva o vztazích

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D., Ing. Helena Navrátilová
17/02/15 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Jak v březnu úspešně proplout úskalím nové zprávy o vztazích

Pomalu se blíží březen, což pro převážnou řadu korporací (a jejích statutárních orgánů) představuje nejvyšší čas začít připravovat tzv. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Stejně tak jako dle předchozí úpravy musí být tato vypracována do tří měsíců od skončení účetního období.

Ale pozor: letos již není možné použít vzory z předchozích let. Zákon o korporacích totiž klade na obsah takovéto zprávy mnohem vyšší nároky. A nejen to. Vymezuje rovněž odlišně subjekty, které do podnikatelských seskupení, resp. mezi propojené osoby, patří. Statutární orgán té které korporace je přitom ze zákona za řádné vyhotovení zprávy odpovědný.

O jaké rozdíly se jedná? Na které náležitosti zprávy nesmíme zapomenout? Co když nemáme k dispozici potřebné informace? Které subjekty máme vlastně do zprávy zahrnout?

Na zodpovězení těchto a řady dalších souvisejících otázek bude zaměřen náš seminář. Probereme nejen nové pojetí podnikatelských seskupení a jednotlivé náležitosti zprávy; upozorníme vás i na související aspekty, jako např. publicitu zprávy, přezkoumání, související práva společníků atd.

A neopomeneme ani daňové aspekty, kde se zaměříme především na možné daňové dopady vztahů mezi propojenými osobami. Dále se také podíváme na zcela novou přílohu k přiznání k dani z příjmů právnických osob, která přináší nové požadavky na informace o transakcích realizovaných mezi propojenými osobami.

O případných dílčích organizačních změnách budou účastníci předem informováni.  

 
×