Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

červenec
2022

srpen
2022

září
2022

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Transakce po novu: Co byste měli vědět o transakcích po rekodifikaci soukromého práva, včetně daňových dopadů

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D., JUDr. Martin Šolc, Ing. Helena Navrátilová
11/12/13 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Asset deal vs. prodej závodu (části) vs. share deal: Bude i do budoucna nutno jít cestou asset dealu v případě, že nechcete koupit celý podnik?

Due diligence a povinnost informovanosti dle nového občanského zákoníku: obstojí i do budoucna koncept vyloučení skutečností zjištěných v due diligence z odpovědnosti prodávajícího?

Jaké novinky v úpravě závazkového práva byste měli zohlednit ve smluvní dokumentaci?

Jak se projeví nová úprava náhrady škody na struktuře transakcí? Bude možno i nadále pracovat s konceptem odpovědnosti za vady podílu/akcií?

Volba struktury transakce z pohledu daní: základní novinky v daňové oblasti ovlivňující různé typy transakcí

 
×