Kalendář

červenec
2021

srpen
2021

září
2021

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Rekodifikace – Závazková abeceda

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
11/06/13 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Celodenní seminář se skládá z dopoledního (9.00-12.00) a odpoledního bloku (13.00-16.00). Dopolední praktická část určená především členům statutárních orgánů a manažerům všech úrovní se zaměřuje na základní přehled novinek nebo změn v dané oblasti. Odpolední blok poskytne hlubší vhled do tématu a plně jej využije zejména odborná veřejnost s právním vzděláním. Přihlásit se lze jak jednotlivě na jeden z půldenních bloků, tak na celý den.

Na jaké základní změny/novinky v úpravě závazků po 2014 nesmíte zapomenout

09:00 – 12:00

Cena dopoledního semináře: 1089,- Kč vč. DPH

  • "Nekonečný příběh": Jak správně uzavírat smlouvy. Na co si dát pozor v obchodních sděleních 
  • "Marečku, podejte mi pero!": Neformálnost smluv - které smlouvy již nemusí být písemně?
  • "Podraz": Odpovědnost za přerušení jednání o smlouvě
  • "Forrest Gump": Ochrana slabší strany v obchodních vztazích a její důsledky
  • "Neslušný návrh": Všeobecné obchodní podmínky a úskalí jejich používání

Na co by si právník měl při uzavírání smluv dát pozor

12:00 – 16:00

Cena odpoledního semináře: 1089,- Kč vč. DPH

  • Uzavření smlouvy – nabídka a akceptace, zrušení/odvolání nabídky, pozměněné akcepty, "následná" potvrzení
  • Zvláštní způsoby uzavírání smluv - např. smlouvy uzavírané adhezním způsobem
  • Obsahové a formální náležitosti smluv
  • Relativní a absolutní neplatnost, zdánlivost, neúčinnost
  • Dopady nové právní úprava na stávající smlouvy

 

Debug

×