Riziko zneužití daňového práva v obchodních transakcích

Ing. Helena Navrátilová
09/04/19 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

  • aplikace principu zneužití práva při posuzování daňových souvislostí transakcí
  • zákaz zneužití práva podle daňového řádu
  • příklady zneužití práva podle judikatury Soudního dvora EU a Nejvyššího správního soudu
  • praktické dopady a otevřené otázky

 
×