Kalendář

červenec
2020

srpen
2020

září
2020

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Druhy podílů a akcií v kapitálových společnostech

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
10/04/18 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Zákon o obchodních korporacích přinesl celou řadu novinek. Jednou z nich je též možnost vydávat v kapitálových společnostech (především pak v akciové společnosti) různé druhy podílů (akcií). Od počátků rekodifikace je přitom mezi odbornou veřejností sporné, jaké jsou limity při vydávání různých druhů podílů či akcií, přičemž názory na tuto problematiku se soustavně vyvíjí. I tak se emise různých druhů akcií staly významnou součástí podnikatelského světa při strukturování nejrůznějších transakcí či joint ventures.

Snídaně se zaměří zejména na tyto okruhy problémů:

  • která práva lze upravit ve stanovách odchylně od zákonné úpravy
  • jaké jsou možné modifikace práv společníků/akcionářů upravených zákonem

  • přidávání dalších, zákonem nepředvídaných práv společníků/akcionářů, a limity takové tvorby druhu podílů/akcií

  • odebírání práv předpokládaných zákonem a limity takové tvorby druhu akcií

 
×