Kalendář

říjen
2020

listopad
2020

prosinec
2020

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Aktuální judikatura k obchodním korporacím

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
21/09/17 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Od nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích již o uběhlo více než tři roky. Mezitím zákon již prodělal jednu novelu a byl podroben interpretační praxi ze strany soudů. Účelem snídaně je seznámení se s judikaturou Nejvyššího soudu v daných věcech a dostupnou relevantní judikaturou Vrchního soudu v Praze, a to zejména k těmto tématům:

  • podíly, jejich převody a zastavení
  • péče řádného hospodáře
  • opatrovník obchodní korporace
  • neplatnost usnesení valné hromady a předkům usnesení valné hromady rejstříkovým soudem
  • vybrané otázky právní úpravy společnosti s ručením omezeným
  • vybrané otázky právní úpravy akciové společnosti, zejména monistický systém a zaměstnanecká participace

 
×