Valné hromady SRO a AS ve světle připravované novely zákona o obchodních korporacích - SEMINÁŘ Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
07/03/17 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 2662,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Seminář se zaměří na nejdůležitější sporné otázky stávající právní úpravy valných hromad SRO a AS. Jelikož v současnosti probíhají přípravy velké novely zákona o obchodních korporacích (ZOK), která by s sebou měla přinést celou řadu podstatných změn, zaměříme se i na změny, které nová právní úprava v oblasti valných hromad kapitálových společností přinese.

  • Sporné otázky svolávání valné hromady kapitálových společností a jejich úprava v návrhu novely ZOK
  • Navrhované změny v pojetí rozhodování per rollam
  • Otázky hlasovacího práva, omezení výkonu hlasovacího práva a hlasovacích většin
  • Úprava práva akcionářů na vysvětlení a podávání návrhů a protinávrhů
  • Působnost valné hromady, formální požadavky na usnesení valných hromad a navrhované změny
  • Neplatnost usnesení valné hromady a předpokládané změny v úpravě práva společníků a akcionářů domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady

 
×