Poslanci schválili daňové změny související s novým občanským zákoníkem

2. prosinec 2013

Ve středu 27. listopadu 2013 schválila Poslanecká sněmovna zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů. Toto opatření mění daňové zákony v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

Zákonné opatření mimo jiné obsahuje změnu zákona o dani z přidané hodnoty, podle níž se bude platit 21procentní DPH také u pozemků pod novými stavbami. Dalším bodem je zachování dosavadní právní úpravy zdanění investičních fondů, které budou nadále podléhat pětiprocentní dani. Opatření zrušilo zákon o dani dědické a darovací a zařadilo obě tyto daně do zákona o daních příjmů, ruší také zaměstnanecký paušál 250 korun měsíčně, který měl nahradit zrušení daňového zvýhodnění stravenek. Díky opatření se také prodlouží lhůta pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky. Dojde rovněž k omezení ručení za neuhrazenou DPH v případě poskytnutí úplaty na jiný než správcem daně zveřejněný bankovní účet. Ručení se v takovém případě uplatní pouze tehdy, překročí-li úplata 700 000 Kč.

Zákonné opatření schválil Senát v době, kdy byla Sněmovna rozpuštěná. Bez dodatečného souhlasu Sněmovny by neplatilo. Pro schválení opatření hlasovalo 149 poslanců napříč stranami, řada z nich se ale zdržela. Proti nebyl žádný poslanec.

 
×