Hlava 1
§ 774

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1).

 
×