Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

leden
2024

únor
2024

březen
2024

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Distribuce retailových finančních produktů (RFT) – očekávané legislativní třesky

  
03/11/15 09:00 – 12:00
Hotel Grandior

Cena semináře: 1089,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Na semináři se bude diskutovat nová právní úprava, která ovlivní nabízení, tvorby a vůbec distribuci retailových finančních produktů.

Východiskem je návrh novely zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů, které Ministerstvo financí postoupilo dne 11. 9. vládní legislativě.

Předmětem semináře bude zejména podrobný rozbor jednotlivých nových pravidel dopadajících na vytváření a  distribuci investičních produktů pro spotřebitele vyplývajících z MiFID II, potažmo z nařízení PRIIPS, resp. pravidel vyplývajících z připravované implementace těchto předpisů do českého právního řádu.

Seminář se bude věnovat zejména novým povinnostem týkající se vnitřní produktové politiky firem, které vytváří a distribuují retailové investiční produkty, novým pravidlům týkajících se investičního poradenství (problematika nezávislosti apod.) či vydávání nových klíčových sdělení pro investory dle nařízení PRIIPS. Cílem by mělo být rovněž představit detailněji nová pravidla pro pobídky, resp. odměňování, a to jak pro interní pracovníky, tak i externí (distribuční síť). Seminář bude koncipován tak, aby měl význam pro praxi a aby účastníci pochopili, co pro ně popisované změny znamenají. Přednášející se budou snažit na problematiku nahlížet holisticky, tj. i z hlediska dalších evropských směrnic, které naše právo zapracovává a které se tohoto tématu dotýkají.

 
×