Dluhopisové financování

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.,  ,  
09/12/14 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Levnější a rychlejší alternativa k bankovním úvěrům?

Základním cílem tematické snídaně je seznámit účastníky s možnostmi, které tuzemské dluhopisové nabízí pro získání zdrojů financování pro podnikatelské a jiné projekty. České právo dluhopisů prošlo v posledních 2 letech zásadní proměnou, která do světa dluhopisů přinesla významné liberální prvky. Účastnicí se dozví, který nástroj je dluhopisem, co je třeba z právního hlediska pro vydání dluhopisů učinit, jak „pracují“ jednotlivé instituty (emisní podmínky, prospekt, schůze vlastníků dluhopisů…) a vůbec kterak je české právní prostředí pro dluhopisy nastaveno. V této souvislosti tak budou diskutovány též související daňové otázky.

1.  Úvodní poznámky, důvody pro dluhopisové financování

2.  Vymezení pojmu „dluhopis“, další dluhové nástroje, druhy dluhopisů

3.  Mezinárodní soukromoprávní otázky (statuty)

4.  Vydávání dluhopisů, emisní podmínky, příklady z praxe

5.  Daňové aspekty

 
×