(Ne)byty a jak na ně ve světle rekodifikace

JUDr. Jiří Horník, LL.M.,  , Mgr. Ing. Dana Jacková
22/10/13 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Změny v pojmosloví na úvod:

Jednotka vs. byt a byt vs. dům

Nebytový prostor v propadlišti dějin

Proč pacht není nájmem?

Základ (ne)bytového práva:

Jak SVJ přežije novou právní úpravu?

 Způsoby nakládání s (ne)byty a jednotkami

Jak to bude s rozestavěnými jednotkami?

Existuje omezení pro financování nové výstavby?

Co se stane s byty vzniklými před 1. 1. 2014?

Specifika nájmu (ne)bytů:

Nebytové prostor vs. nájem prostor sloužících podnikání

Lze pronajmout ještě neexistující (ne)byt?

Je rozdíl mezi nájmem na deset a na sto let?

Zkomplikuje se výpověď nájmu?

Ovlivní nájem změna vlastníka?

Zápis nájmu do veřejného seznamu – mýty a fakta

 
×