Rekodifikace: Novinky v úpravě práv a povinností společníků s.r.o. a akcionářů

JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D., Mgr. Bc. Martin Kubík
03/12/13 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

SRO: zrušení zákazu řetězení (jediný společník ve vícero s.r.o.), vlastnictví vícero podílů, kmenové listy, rozšíření možností ukončení účasti na s.r.o., novinky ohledně příplatkové povinnosti

AS: právo na odkup akcií, diferenciace práv akcionářů prostřednictvím různých druhů akcií, změny v právech kvalifikovaných akcionářů, novinky v právech akcionářů ve vztahu k valným hromadám, rozšíření samostatně převoditelných práv

Společnické žaloby

 
×