Novelizace Zákona o podporovaných zdrojích energie - PŘESOUVÁME NA JARO 2021

JUDr. Tomáš Sequens
01/12/20 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Aktuální vývoj právní úpravy podpory pro podporované („zelené“) zdroje energie.

Akce má sloužit k seznámení s aktuálním stavem přípravy a schvalování novelizace zákona o podporovaných zdrojích energie (ZoPZE), jakož i s jejími cíli.

Obsah:

  • Východiska připravované novelizace ZoPZE
  • Aktuální stav novelizace ZoPZE – aktuální fáze legislativního procesu
  • Základní body novelizovaného ZoPZE (rozsah podpory, formy podpory, délka podpory, vztah nové a původní úpravy, účinnost apod.)

Seminář je určen pro podnikové právníky a energetiky, jakož i projektové manažery či vlastníky energetických společností, s cílem umožnit řádné řízení stávajících i budoucích „zelených“ energetických projektů.

 
×