Agent pro zajištění

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., Mgr. Bc. Ivo Průša, Ph.D
14/05/19 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Předmětem tematické snídaně bude shrnutí dosavadních zkušeností s různými právními konstrukcemi postavení agenta pro zajištění, včetně reflexe v judikatuře, a dále pak nová úprava tohoto institutu v novelizovaném zákoně o dluhopisech.

 
×