Jak správně skončit pracovní poměr se zaměstnancem aneb novinky v judikatuře českých soudů

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., Mgr. Michal Hanuš
08/03/18 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Tematická snídaně nabídne posluchačům názorný vhled do nejčastějších způsobů skončení pracovního poměru se zaměstnancem jako je nadbytečnost, porušení pracovní povinnosti, neuspokojivé pracovní výsledky a zdravotní stav zaměstnance, přičemž zvláštní pozornost bude věnována relevantní judikatuře NS a nižších soudů.

Obsah:

  •  Zdánlivost, neplatnost a dovolání se neplatnosti
  • Jednostranné skončení pracovního poměru pro nadbytečnost, porušení pracovní povinnosti, neuspokojivé pracovní výsledky, zdravotní stav

  • Sledování zaměstnanců automatizovanými prostředky

  • Zákaz výpovědi

  • Odvolání

  • Posuzování zdravotního stavu

  • Konkurenční doložka

  • Odstupné

 
×