Kalendář

červenec
2020

srpen
2020

září
2020

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Spory se správními orgány v oblasti daní a správních deliktů

JUDr. Pavel Dejl, Ph.D., LL.M., Mgr. Aleš Smetanka
10/05/17 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Finanční orgány mají v řadě případů tendenci aplikovat daňové předpisy formalisticky. Lze toto úspěšně namítat před správními soudy? Daňové předpisy jsou z důvodu častých změn nejasné či poskytují vícero možných výkladů. Jaký výklad má přednost při nejasnosti zákonné úpravy? Může správce daně užít rozšiřující výklad? Jsou finanční orgány vázány zavedenou praxí? Jaká je stávající úprava prekluze daňové povinnosti a důsledků nezákonného jednání správce daně? Jak se bránit proti nezákonným pokutám a proti správním deliktům? Jaké jsou přitěžující a polehčující okolnosti při ukládání sankce? Kdy lze hovořit o nepřiměřenosti sankce? 

Tyto a další témata a otázky oslovíme a pokusíme se zodpovědět na základě našich praktických zkušeností ze zastupování našich klientů před správními soudy. 

  • Koho a kde žalovat?
  • Řádné vyčerpání opravných prostředků dle daňového řádu
  • Jednání správce daně v rozporu se zásadami daňového řízení
  • Nedostatky při dokazování v rámci daňového řízení
  • Prekluze
  • Nepřezkoumatelnost, příp. nicotnost daňových rozhodnutí
  • Formální vs. materiální stránka deliktu
  • Přitěžující a polehčující okolnosti
  • Nepřiměřenost pokuty
  • Prekluze ukládání sankce či zánik odpovědnosti

 
×