Odpovědnost státu za škodu vůči obchodním korporacím

JUDr. Tomáš Sequens, JUDr. Petra Mirovská, JUDr. Josef Kříž
15/12/16 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

  • Odpovědnost státu za škodu dle 82/1998 Sb. vůči obchodním korporacím (principy, aplikovatelnost, case studies a judikatura)
  • Základní principy zákona
  • Kdy má stát povinnost odškodnit obchodní korporaci?
  • Nezákonné rozhodnutí
  • Nesprávný úřední postup
  • Průtahy v řízení/neúměrně dlouhé řízení
  • Kdy stát nemá povinnost odškodnit obchodní korporaci (aneb o mezerách v odškodňování)?
  • Proces uplatnění škody u příslušného orgánu veřejné moci.
  • Jak prokázat škodu a ušlý zisk aneb co by kdyby?
  • Kdy už je pozdě (anebo o promlčení)?

 
×