Kalendář kurzů a akcí institutu

leden
2017

únor
2017

březen
2017

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Rekodifikace soukromého práva od roku 2014 přináší nové situace pro občany i podnikatele. Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další související zákony vám mohou být jasnější díky seminářům KŠB Institutu, které vám pomohou najít praktická řešení problémů ze života firem a poskytnout expertní vhled do aktuálních právních otázek. Naši přednáškovou činnost doplňují tematické semináře, právní a daňové workshopy sestavené na míru individuálním potřebám vaší společnosti. Tým KŠB Institutu tvoří zkušení lektoři s bohatou právní praxí v čele s profesorem Janem Dědičem, předním českým odborníkem na obchodní právo, který stál u zrodu mnoha zákonů včetně zákona o obchodních korporacích a podílel se i na částech nového občanského zákoníku dopadajících na podnikatele.

Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

Tématické snídaně

Vzhledem k omezené kapacitě pouze po dohodě s organizátorem


Jak nakupovat?

Program na jarní semestr 2017 zveřejníme již brzy

Proběhlé semináře

Odpovědnost státu za škodu dle 82/1998 Sb. vůči obchodním korporacím (principy, aplikovatelnost, case studies a judikatura) Základní principy zákona Kdy má...

Obecná charakteristika a působnost nařízeníKlíčové instituty nařízení Souhlas se zpracováním osobních údajů Právo být zapomenut Pseudonymizace...

22/11/16 09:00 – 16:00

Vybrané otázky z chystané novely ZOK

Změna v pojetí monistické akciové společnosti Podnikatelské seskupení, zejména koncernový zájem, změny důsledků ovládnutí, udělování pokynu...

O případných dílčích organizačních změnách budou účastníci předem informováni.

Volejte a pište kdykoli

Rezervaci můžete provést také telefonicky na tel. č.

  • +420 224 103 316

nebo e-mailem na adrese

Jak seminář zaplatit

Semináře účastníci hradí na číslo účtu 2108124266 / 2700 (UniCredit Bank). Po přijetí platby KŠB Institut, s.r.o. vystaví a zašle účastníkovi daňový doklad.

Speciální nabídka seminářů na míru

Přáli byste si uspořádat právní či daňový seminář na míru vaší společnosti? Nabízíme rovněž individuální školení pro vaše zaměstnance nebo obchodní partnery, ať už z oblasti nových rekodifikačních zákonů, daní, nemovitostí či dalších oborů. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.