Kalendář kurzů a akcí institutu

červenec
2016

srpen
2016

září
2016

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Rekodifikace soukromého práva od roku 2014 přináší nové situace pro občany i podnikatele. Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další související zákony vám mohou být jasnější díky seminářům KŠB Institutu, které vám pomohou najít praktická řešení problémů ze života firem a poskytnout expertní vhled do aktuálních právních otázek. Naši přednáškovou činnost doplňují tematické semináře, právní a daňové workshopy sestavené na míru individuálním potřebám vaší společnosti. Tým KŠB Institutu tvoří zkušení lektoři s bohatou právní praxí v čele s profesorem Janem Dědičem, předním českým odborníkem na obchodní právo, který stál u zrodu mnoha zákonů včetně zákona o obchodních korporacích a podílel se i na částech nového občanského zákoníku dopadajících na podnikatele.

Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

Tématické snídaně

Vzhledem k omezené kapacitě pouze po dohodě s organizátorem


Jak nakupovat?

Program na podzimní semestr 2016 zveřejníme již brzy

Proběhlé semináře

IŽP představuje důležitý fenomén na českém trhu finančních produktů. Cílem semináře je podat celostní pohled na uvedenou problematiku, včetně příkladů...

péče řádného hospodáře členů statutárního orgánu a použitelná judikatura úprava konfliktu zájmů v akciové společnosti zákaz konkurence členů statutárního...

Akviziční transakce podléhají změnám velice zřídka. Změna právního rámce se jich obvykle dotýká jen okrajově, dokumentace má víceméně standardizovanou podobu....

O případných dílčích organizačních změnách budou účastníci předem informováni.

Připravujeme nové akce.

Volejte a pište kdykoli

Rezervaci můžete provést také telefonicky na tel. č.

  • +420 224 103 316

nebo e-mailem na adrese

Jak seminář zaplatit

Semináře účastníci hradí na číslo účtu 2108124266 / 2700 (UniCredit Bank). Po přijetí platby KŠB Institut, s.r.o. vystaví a zašle účastníkovi daňový doklad.

Speciální nabídka seminářů na míru

Přáli byste si uspořádat právní či daňový seminář na míru vaší společnosti? Nabízíme rovněž individuální školení pro vaše zaměstnance nebo obchodní partnery, ať už z oblasti nových rekodifikačních zákonů, daní, nemovitostí či dalších oborů. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.