Kalendář

červenec
2017

srpen
2017

září
2017

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

ÚvodO nás

O nás

KŠB Institut, s. r. o. je vzdělávací platforma, jejíž hlavní náplní jsou prakticky zaměřené semináře  z oblasti soukromého, finančního a daňového práva. Vznikl ke konci roku 2012 jako dceřiná společnost Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o. (KŠB) a svou vzdělávací činnost zahájil v únoru 2013.

Pomáhá členům statutárních orgánů a manažerům na všech úrovních řešit právní problémy, se kterými se v praxi setkávají. Stejně tak pomáhá zástupcům právnických profesí, jako jsou notáři, auditoři apod., získat expertní pohled do aktuálních právních otázek. Semináře nejsou úzkoprofilové, ale sestavené tak, aby byly přínosné i pro účastníky z řad široké veřejnosti, kteří se zajímají o konkrétní problematiku.

V roce 2013 se kurzy zaměřují zejména na pilíře rekodifikace soukromého práva účinné od roku 2014. Tedy na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které přinesou převratné změny do českého právního řádu.

Přednášející KŠB Institutu jsou ve svých specializacích uznávanými experty. Odborným garantem a hlavním lektorem  je partner KŠB prof. Jan Dědič, autor či spoluautor řady zákonů včetně rekodifikačních. Mezi další lektory patří řídící partnerka KŠB Dagmar Dubecká, partneři KŠB Martin Šolc, Petr Kasík, Martin Krejčí a Jiří Horník, stejně jako advokáti a daňoví poradci KŠB.