Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

říjen
2023

listopad
2023

prosinec
2023

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Vítané změny v kontrolách vůči zaměstnavatelům

5. září 2014

I když většina společností byla až do přelomu pololetí vytížena povinnostmi souvisejícími s včasným přizpůsobením korporátních dokumentů, neměly by jim uniknout ani změny v dalších oblastech. Výrazné novinky převážně k lepšímu je čekají například v oblasti kontrol prováděných inspekcí práce na úseku zaměstnanosti.

První vlnu změn přinesly již k prvému květnu novely navazující na nový kontrolní řád. Od povinnosti předkládat inspektorům množství dokladů byli oproštěni především zaměstnanci a jiné fyzické osoby vykonávající práci na pracovišti kontrolované firmy. To dopadlo např. i na pracovní povolení cizinců, zejména ale na pracovní smlouvy a jiné doklady prokazující, že fyzické osoby vykonávají práci v pracovním poměru nebo na základě „dohod“.

Zatížení samotných zaměstnavatelů v souvislosti s prokazováním legálnosti práce, tedy zejména uchovávání příslušných dokladů na nejrůznějších pracovištích firmy, by mělo odpadnout od příštího roku. Novela zákona o zaměstnanosti umožňuje od této povinnosti upustit, pokud zaměstnavatel přihlásil zaměstnance do evidence podle zákona o nemocenském pojištění; tuto skutečnost si orgány inspekce práce mohou samy u ČSSZ ověřit.

Nejvítanější změnou však zřejmě bude snížení minimální výše pokuty za umožnění nelegální práce z dosavadních 250 tisíc Kč na 50 tisíc Kč, které nastává rovněž k prvému lednu příštího roku.

 
×