Doprovodné zákony k rekodifikaci bude v září schvalovat Senát

22. srpen 2013

Balík přibližně osmi zákonů, které doplňují nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích coby hlavní kostru rekodifikace soukromého práva, budou mít senátoři na programu schůze, která začíná 12. září.

Poslanecká sněmovna doprovodnou legislativu schválila 8. srpna ještě předtím, než poslanci odhlasovali její rozpuštění. Mezi zákony, o nichž budou nyní hlasovat senátoři, jsou například zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zahrnující rovněž novou úpravu obchodního rejstříku, zákon o zvláštních řízeních soudních, jehož procesní pravidla dopadnou i na řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob, jakož třeba i novely daňových předpisů nebo rozsáhlá předloha souhrnně novelizující více než 70 zákonů včetně například zákoníku práce. Předpokládá se, že by senátoři měli návrhy předloh schválit.

Nový občanský zákoník včetně doprovodné legislativy by měl být účinný od 1. ledna 2014.

 
×