Martin Šolc pro Lidové noviny o „lepším čertu“

28. únor 2013

Partner advokátní kanceláře KŠB Martin Šolc v pravidelné příloze Právo & Justice Lidových novin vysvětlil, proč by bylo škodlivé odložit rekodifikaci soukromého práva, která má být v Česku účinná od roku 2014.

Úsloví, podle něhož je čert, kterého známe, lepší než čert neznámý, není v případě rekodifikace podle Martina Šolce přiléhavé, naopak. Řada právníků sice zpočátku přijímala nové soukromoprávní kodexy s rozpaky, danými jejich novostí, nyní ale převládá pocit, že nové zákony musí platit i navzdory chybám, které obsahují. „Kdyby účinnosti měly nabývat jen zákony zcela bezchybné, byla by Sbírka zákonů prázdná,“ je přesvědčen Martin Šolc.

Jako významný důvod, proč by nemělo k odkladu rekodifikace dojít, uvádí Martin Šolc mimo jiné předvídatelnost podmínek pro podnikání, která je jedním z faktorů ekonomického úspěchu státu. „Poklepou si zahraniční investoři na čelo a přenesou své investice do nějaké předvídatelnější země?“

Řadu věcí, které jsou důležité pro podniky i jednotlivce, současné zákony na rozdíl od rekodifikace neupravují, protože je někdejší socialistický zákonodárce považoval za přežitek, například obvyklé nástroje dědického práva. Stejně tak je podle stávajících právních předpisů prakticky nemožné například pronajmout podnik, nehledě na to, že u řady závazkových vztahů není zřejmé, jaký předpis na ně použít.

„Dnešní známý čert je natolik odpudivý, že místo něj rád přijmu jiného. Horší už to být nemůže,“ uzavírá Martin Šolc. Článek v plném znění, který se v Lidových novinách objevil 16. 2. 2013, si můžete přečíst zde

 
×