Nejvyšší soud ČR: Zaměstnavatelé nemusejí zaměstnancům propuštěným pro nadbytečnost nabídnout jiné místo

16. leden 2013

Nejvyšší soud ČR (NS) rozhodl, že zaměstnavatelé nemají povinnost nabídnout jinou pracovní pozici zaměstnancům, které propouštějí pro nadbytečnost. A to ani v případě, že mají volné kapacity odpovídající místu výkonu práce i vhodnému druhu pracovního zařazení. Toto sjednocující stanovisko přijalo kolegium NS v rámci sjednocování občanskoprávní a obchodní soudní praxe a měly by jej respektovat všechny soudy při rozhodování pracovněprávních sporů.

Případ z Prahy, kde zaměstnanec podal žalobu na svého zaměstnavatele, zastupovaného naší advokátní kanceláří, právě kvůli nesplnění tzv. nabídkové povinnosti, se tak vrátil k příslušnému obvodnímu soudu. Ten ve smyslu závazného právního názoru vyjádřeného Nejvyšším soudem žalobu zaměstnance na určení neplatnosti jemu podané výpovědi zamítl.

Hlavním argumentem žaloby propuštěného zaměstnance bylo, že zaměstnavatel měl v okamžiku ukončení pracovního poměru další volné pracovní pozice vyžadující obdobné znalosti a dovednosti. Obvodní soud pro Prahu 10 i Městský soud v Praze daly žalobci za pravdu, avšak Nejvyšší soud po dovolání žalovaného zaměstnavatele oba rozsudky zrušil.

Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že právní úprava pracovněprávních vztahů účinná od 1. 1. 2007 nabídkovou povinnost (v podobě vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) nepřevzala. Znamená to, že zaměstnavatel může zaměstnance propustit podle § 52 písm. c) zákoníku práce, i když má možnost ho dále zaměstnávat v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, a mohl by mu nabídnout jinou pracovní pozici odpovídající původně sjednané pracovní náplni.

 
×