Kalendář

leden
2021

únor
2021

březen
2021

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Zákon o registru smluv

JUDr. Václav Rovenský, Ph.D., JUDr. Josef Kříž
03/11/16 09:00 – 13:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

  • Úvod: představení zákona, jeho účelu a legislativní historie
  • Na jaké právní dokumenty se vztahuje?
  • Věcná působnost – Zveřejňují se v registru smluv skutečně pouze smlouvy?
  • Osobní působnost –  S jakými smluvními partnery se budete muset obnažit?
  • Negativní působnost – Kdo si vydupal výjimku?
  • Kdo, kdy a jak zveřejňuje smlouvu v registru smluv? 
  • Jaká data lze začernit? Je možné se vyhnout zveřejnění ceny? 
  • Jaké jsou důsledky nezveřejnění  anebo registr smluv od července 2017?
  • Závěr – praktické tipy, novelizační snahy

 
×