Řešení sporů v arbitráži

Mgr. Miloslav Petrů, LL.M.,  
05/05/16 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Spory se smluvním partnerem jsou nežádoucím prvkem v jakýchkoliv obchodních vztazích. Riziko vzniku sporů se zvyšuje s rostoucím počtem uzavíraných smluv. Ve snaze vyhnout se klasickému soudu se smluvní partneři často dohodnou, že jejich spory bude řešit rozhodčí soud s odůvodněním, že „arbitráž, resp. rozhodčí řízení jsou přece rychlejší, levnější, spravedlivější a diskrétní způsob řešení sporů v porovnání se standardním soudním řízením.“ Je tomu skutečně tak? Odpověď se pokusíme nastínit v tematické snídani zaměřené na praktické otázky týkající se řešení sporů v arbitráži. 

 
×