Kalendář

červenec
2020

srpen
2020

září
2020

cal-older

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Opatrovnictví obchodní korporace

Prof. JUDr. Jan Dědič
05/04/16 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Snídaně bude věnována otázkám, zda vůbec, popř. za jakých podmínek může soud jmenovat opatrovníka obchodní korporaci při nefunkčním statutárním orgánu nebo při konfliktu zájmů. Jaký je vztah mezi řízením o zrušení právnické osoby a řízením o jmenování opatrovníka? Koho může soud v obchodní korporaci jmenovat opatrovníkem a jaký je vztah opatrovníka a členů statutárního orgánu? Problematika zápisu opatrovníka do obchodního rejstříku. Aktuální judikatura k opatrovníkům právnických osob.

Profesor Dědič je jedním z nejuznávanějších českých expertů na obchodní právo (mj. cenné papíry a kapitálové trhy, právo obchodních společností včetně koncernového práva, fúze a akvizice). Jan Dědič je předsedou rozkladové komise ČNB a členem Legislativní rady vlády. Jako spoluautor se podílel na vzniku nového zákona o obchodních korporacích, které tvoří jeden z pilířů rekodifikace soukromého práva v Česku od roku 2014. Obdržel ocenění Právník roku 2006 v oblasti obchodního práva v soutěži organizované Českou advokátní komorou a společností ePrávo.cz.

 
×