Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

červenec
2022

srpen
2022

září
2022

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Zajištění a utvrzení dluhu

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
12/04/16 09:00 – 13:00
Hotel Grandior

Cena semináře: 1089,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Účastníci budou seznámeni s aktuálními výkladovými problémy a interpretačními posuny týkající se zajištění a utvrzení dluhu podle nového občanského zákoníku – tj. ručením, finančním zárukou, zajišťovacím převodem práva a dohodou o srážkách ze mzdy a se smluvní pokutou a uznáním dluhu.  Pozornost bude věnována i úpravě institutu jistoty a zástavě podílu v s.r.o. a cenných papírů. Seminář nebude pokrývat problematiku zástavního práva. 

Profesor Dědič je jedním z nejuznávanějších českých expertů na obchodní právo (mj. cenné papíry a kapitálové trhy, právo obchodních společností včetně koncernového práva, fúze a akvizice). Jan Dědič je předsedou rozkladové komise ČNB a členem Legislativní rady vlády. Jako spoluautor se podílel na vzniku nového zákona o obchodních korporacích, které tvoří jeden z pilířů rekodifikace soukromého práva v Česku od roku 2014. Obdržel ocenění Právník roku 2006 v oblasti obchodního práva v soutěži organizované Českou advokátní komorou a společností ePrávo.cz.

 
×