Obchodování se zahraničím

 , JUDr. Ján Béreš, Ph.D.
16/06/15 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Tematická snídaně se týká praktických aspektů obchodování se zahraničím. Bude se zabývat volbou práv a jurisdikcí pro vyřešení sporů, předsmluvní odpovědností a uzavíráním smluv se zahraničními subjekty. Dále se bude mluvit o vlivu mezinárodních úmluv a norem a o vybraných trestních předpisech. Podstatnou částí prezentace bude diskuze o mezinárodním prodeji zboží, kdy budeme čerpat z praktických zkušeností a upozorňovat na body, na něž je třeba dávat pozor.

 
×