Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat

Due diligence a úskalí s ním spojená

Prof. JUDr. Jan DědičProf. JUDr. Jan DědičJUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D.JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D.Ing. Jan ČernohouzIng. Jan ČernohouzJUDr. Jiří Horník, LL.M.JUDr. Jiří Horník, LL.M. 
02/12/14 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)
Hotel Yasmin

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Due diligence neboli „prověrka“ společnosti. Právní, daňová, účetní, technická. Běžná úvodní fáze jakékoli transakce. Jsme-li prodávajícím, snažíme se poskytnout v rámci due diligence potenciálnímu kupujícímu co možná nejvíce informací, abychom následně mohli omezit svou odpovědnost za záruky obsažené ve finální transakční dokumentaci. Jsme-li kupujícím, přemýšlíme, do jaké míry si vlastně chceme due diligence vynutit. Může být pro nás totiž možná lepší nabývat např. akcie v dobré víře a moc nezkoumat, zda byly vydány v souladu se zákonem. A jsme-li statutárním orgánem cílové společnosti, můžeme si klást otázku, zda máme vlastně někomu „cizímu“ poskytovat o naší společnosti informace, které mohou být i citlivé.


V rámci našeho semináře bychom vás rádi seznámili s možnými úskalími a přínosy, které jsou s due diligence spojeny. Některé z nich zde byly již před rekodifikací, některá se nám zde od letošního roku objevují nově. Budeme mluvit například o:

  • krocích, které by měly učinit statutární orgány cílové společnost  v souvislosti s due diligence
  • výměně citlivých informací a souvisejících právních aspektů (včetně hospodářsko-soutěžních)
  • nové „informační“ povinnosti zakotvené v občanském zákoníku a jejím dopadu na due diligence
  • okruzích, na které bychom se v rámci právní a daňové prověrky měli zejména zaměřit.


 

 
×