Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

červenec
2022

srpen
2022

září
2022

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

MiFIR a MiFID2: Nová evropská regulace je tu. Jaké jsou její přínosy, rizika a výzvy?

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.,  ,  
05/11/14 09:00 – 13:00

Cena semináře: 1089,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Od 3. ledna 2017 je plně projeví účinky nového regulatorního režimu pro podstatnou část kapitálového trhu. Nová úprava se dotkne nejen bank a obchodníků s cennými papíry, ale také obchodníků s deriváty, ať již obchodují na vlastní účet nebo ne, jakož i těch, kdož provozují obchodní platformy, a dalších osob podnikajících v oblasti kapitálového trhu.

Obsahem tohoto semináře budou:

Zásadní změny ve formální a materiální stránce regulace kapitálového trhu (poskytování investičních služeb)

  • Role unijního práva (L2)
  • Vymezení regulatorní oblasti (účastnické nástroje, dluhové nástroje, deriváty, komodity)
  • Transparence obchodů (před uzavřením obchodu, po uzavření obchodu, ochrana investora)
  • Tržní infrastruktura (regulovaný trh, OTF a jiná převodní místa, systematická internalizace)

Před-obchodní transparence

  • Zvláště obchody s deriváty a dluhovými nástroji

Po-obchodní transparence

  • Zvláštní oznamování obchodů

OTF a systematická internalizace

  • Obchodování na vlastní účet
  • Hybridní a voice broking platformy

Algoritmické obchodování

Přeshraniční prvek – země mimo EHP

  • Trading obligation

Diskuse a odpovědi na dotazy

 
×