Kalendář

mnth_13
2018

mnth_14
2018

mnth_15
2018

cal-newer
4

ePrivacy

Přesunuto na jaro 2019

rezervace

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematické snídaně

Co může být ještě letos nového v daních a co bude v roce 2015?

Ing. Helena Navrátilová, Ing. Jan Černohouz,  
19/11/14 09:00 – 11:00
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Obsahem této tematické snídaně budou:

novela zákona o daních z příjmů

  • osvobození od daně
  • bezúplatné příjmy
  • další důležité věcné změny

změny v sociálním a zdravotním pojištění

novela zákona o dani z přidané hodnoty

  • vyjasnily se problémy s nemovitými věcmi?
  • co se třemi sazbami DPH?
  • sazby daně u bytové výstavby aj.
  • kontrolní hlášení - nová povinnost pro všechny

 
×