Účet
Zapomenuté heslo Chci se registrovat
Kalendář

červenec
2022

srpen
2022

září
2022

 Semináře pro manažery a odbornou veřejnost

 Tematická setkání

Jaké základní kroky musejí udělat s.r.o. a a.s. po rekodifikaci

Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
26/02/14 09:00 – 16:00 (přestávka od 12:00 do 13:00)

Cena semináře: 1815,- Kč vč. DPH
při objednání všech seminářů v rámci jednoho pololetí sleva 15 %

Obsah semináře:

  • Jak a kdy je nutné upravit korporační dokumenty akciových společností a společností s ručením omezeným? Co se stane, pokud se firmy včas nové právní úpravě nepřizpůsobí? Které důležité změny je třeba mít na paměti při úpravě korporačních dokumentů (společenských smluv či stanov)? Aktuální výkladové problémy a první zkušenosti s úpravou společenských smluv a stanov.
  • Jak a v čem se změnila úprava podnikatelských seskupení? Je vhodné ponechat při životě dřívější ovládací smlouvy i po účinnosti zákona o obchodních korporacích? Je možné užívat minulé vzory zpráv o vztazích i v roce 2014 a v následujících letech? V čem spočívá přiznaný koncern a jaké jsou jeho výhody a nevýhody?
  • Nová pravidla jednání pro statutární orgány/kontrolní orgány/prokuristy ve vztahu ke konfliktu zájmů (a transakcím mezi blízkými osobami), základní novinky v odpovědnosti členů statutárních a kontrolních orgánů, jakož i prokuristů.
  • Aktuální výkladové problémy zákona o obchodních korporacích (nastavení odměňování ve smlouvách o výkonu funkce, souběh funkcí, účast zástupců zaměstnanců v dozorčích radách, hlasování ve volených orgánech kapitálových společností, jednání za podnikatele, rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů).

 
×